Zespół Szkół w Ostrówku 
Projekt Erasmus+ 2016/2017
Zespół Szkół w Ostrówku od września bieżącego roku bierze udział w partnerskim projekcie pięciu europejskich szkół, którego celem jest propagowanie czytelnictwa, zachęcenie jak największej ilości dzieci do sięgania po książki i czerpania z ich lektury przyjemności. Koordynatorem projektu jest szkoła z Estonii, a partnerami są szkoły z Belgii, Hiszpanii, Słowacji oraz Zespół Szkół w Ostrówku z Polski.

Program Erasmus + realizowany będzie w latach 2016-2018.


Jest on skierowany do dużej grupy uczniów klas 3, 4 i 5 szkoły podstawowej.

Głównymi celami projektu są:


• Zmotywowanie uczniów do zainteresowania literaturą.
• Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się , w tym wystąpień publicznych.

Aby osiągnąć te cele, zaplanowano następujące działania:


• Tworzenie „Reading tree” – drzewa czytelnictwa celem kontroli czytelnictwa.
• Monitoring pracy biblioteki szkolnej pod względem liczby wypożyczanych książek.
• Głośne czytanie dzieciom w przedszkolu.
• Stworzenie strony internetowej wspólnej dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie w celu dzielenia się ciekawostkami czytelniczymi.
• Wybór najchętniej czytanych książek we wszystkich krajach.
• Wystawa na temat twórczości pisarza światowej sławy.
• Organizacja Festiwalu książki.
• Stworzenie krótkiego przedstawienia na Festiwal książki.
• Gry literackie, wycieczki do wydawnictw i drukarni.
• Spotkania z autorami, ilustratorami książek.
• Organizacja Nocy w bibliotece.
• Inne działania prowadzone w szkołach na rzecz projektu.
Kwota projektu przyznana przez Agencję Narodową Programu Erasmus + Zespołowi Szkół w Ostrówku to 17500 euro. W ramach projektu przewidziano dla pięciu szkół 6 partnerskich spotkań projektowych, w których wezmą udział nauczyciele pracujący nad realizacją projektu. Będą to dwa spotkania w Estonii i po jednym w Hiszpanii, Polsce, Słowacji oraz w Belgii. Spotkanie w Polsce, w Zespole Szkół w Ostrówku, odbędzie się w październiku 2017 roku.

Projekt “Today a reader, tomorrow a leader” – “Dziś czytelnik, jutro lider”


został stworzony w odpowiedzi na współczesną rzeczywistość czytelniczą. W dzisiejszym szybkim i cyfrowym świecie czytanie książek nie jest dla dzieci atrakcyjne. Z biegiem lat obserwuje się, że dzieci coraz później opanowują umiejętność płynnego czytania, a co za tym idzie, rozumienia czytanego tekstu. Wszechobecna komputeryzacja, aktywna komunikacja w mediach społecznościowych wpłynęła na język uczniów i ich efektem jest opanowywanie przez dzieci niepoprawnego gramatycznie języka pełnego skrótów, zapożyczeń i zapisywanego bez polskich znaków, co negatywnie odbija się poprawności ortograficznej. Uczniowie w starszych klasach coraz częściej stają twarzą w twarz z poważnymi problemami dotyczącymi czytania ze zrozumieniem treści zadań i tekstów. W związku z tym, że nie czytają literatury pięknej, ich zasób słownictwa jest ubogi, a sposób wysławiania się nieporadny. Konieczna jest zatem międzynarodowa wymiana doświadczeń w rozwijaniu kompetencji czytelniczych i dzielenie się wypracowanymi, skutecznymi metodami uczenia dzieci korzystania z literatury i motywowania ich do czytania.