Zespół Szkół w Ostrówku 
Szkolne Koło Caritas
Opiekunem koła jest p. Stanisława Frąckiewicz
W kole działają uczniowie od klasy IV.
Nasze działania: