Zespół Szkół w Ostrówku 
Szkoła promująca zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko w którym członkowie społeczności szkolnej:

· podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie

· uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko

· zachęcają ludzi w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły promującej Zdrowie?
· edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły

· etos zdrowia w szkole

· współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

· kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej

· zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów

· umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości

· zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki.

· Włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

· wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

· włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.
Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia
całej społeczności szkolnej, tzn. pracowników, uczniów i ich rodziców .

Koordynatorkami promocji zdrowia zostały panie: Hanna Stańczyk i Aldona Kielczyk.

Koordynatorki uczestniczyły w szkoleniach na temat tworzenia szkoły promującej zdrowie

w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.