Zespół Szkół w Ostrówku 
MY BEAUTIFUL COUNTRY – MAP AND CALENDAR MAKING.
MÓJ PIĘKNY KRAJ – TWORZENIE MAPY I KALENDARZA.
Projekt typu e-twinning jest w naszej szkole tworzony po raz pierwszy w związku z czym zaczynamy od tematu dość łatwego i przyjemnego jakim jest zachwyt nad urodą i wyjątkowością naszej ojczyzny i propagowanie jej zalet w Europie. Projekt ma być przedsięwzięciem międzynarodowym, więc mamy partnerską szkołę z Rumunii, a także przedszkole z Polski. Dzieci w tamtych szkołach również będą pracować nad „reklamą” swoich krajów. Nasza współpraca opierać się będzie na kontaktach internetowych różnego rodzaju (e-maile, chaty, wideokonferencje), a praca samodzielna będzie polegać na tworzeniu w szkole mapy Polski oraz ilustracji do kalendarza na rok 2016, w którym każdy miesiąc będzie przedstawiał inne piękne miejsce w naszej ojczyźnie.