Zespół Szkół w Ostrówku 
Szkoła Równych Szans VI edycja 2016-2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami Jabłonna Lacka, Klembów, Kozienice, Poświetne, Przasnysz, Radzymin, Repki, Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Szkoła Równych Szans -VI edycja"

Celem projektu jest zwiększanie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Dofinansowanie projektu przez UE: 3 222 967, 45 zł Całkowita wartość projektu 4 028 709,31 zł.
Realizacja programu rozpoczęła się od września 2016 roku.

Wnioskowana kwota dofinansowania: szkoła podstawowa - 96 675 zł, gimnazjum - 88 800 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

PARTNERZY PROGRAMU : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze w Warszawie